Löneförhandlingarna har mjukstartat!

2016-05-31

Förra veckan träffades parterna på koncernnivå för att överlämna avtalskraven till varandra. Själva förhandlingen kommer att ske 7-8 juni. Redan i inledningen kan man ana att företaget inte vill ge något mer än det centrala avtalet.

Förutsättningar
Koncernlöneförhandlingarna sker med utgångspunkt av det centrala avtalets nivå på 2,2 %.

Koncernklubbarnas inställning är att koncernlöneförhandling måste ge något mer än det centrala avtalet.  I annat fall kan förhandlingarna lika gärna ske på lokal nivå.

Kraven
De områden, utöver själva löne-kraven, som koncernklubbarna prioriterar i årets förhandling är:

  • Rätt till avgångspension
  • Begränsning av beordrings-rätten vid övertid
  • Rätt till tillsvidareanställning
  • Löneskydd vid ort och bolagsbyte
  • Omtag i frågan om framtidens industriarbete

Vid överlämnandet till företaget preciserades dessa områden och krav.

Företagets bud
Företaget är, föga förvånande, inställda på att begränsa löneökningarna. Företaget vill också titta över några villkorsområden som finns i det centrala avtalet men där det finns lite olika praxis inom koncernen.

IF Metall Volvo Umeå
JOC