Lönerevisioner

2015-10-08

Vi vill påminna om att samtliga grupper ska genomföra sina lönerevisioner senast under denna vecka. Det är extra viktigt denna gång.

Före 10 oktober

Enligt avtal ska PL ha kallat varje lönegrupp till lönerevision före den 10 oktober. Om inte er PL gjort det ska ni kontakta PL för att boka datum för detta.  I alla händelser ska lönerevisionen genomföras i alla grupper.

Företaget kanske inte klarar att hinna föra in alla höjningar så att de kommer in på novemberlönen. Om det blir fallet får man retroaktiv lön från första november.

 

Viktigt i år

Eftersom vi har väldigt många som omplacerats i samband med nedläggningen av monte-ringen så har de flesta av dem placerats i lönesteg 4. Revision för att klara steg fem på den nya arbetsplatsen kan ske vi första revisionstillfället. Man behöver inte vänta till någon viss tid om man uppfyller kraven.

När man inplacerats i steg 5 så måste man vänta två år innan man kan revideras mot steg sex.

Gå gärna in på metallklubbens hemsida eller kontakta er gruppstyrelse om ni har frågor kring lönerevisionerna eller innehåller i respektive befattningssteg.

 

Metallklubben
GuPe