Mycket positivt beslut om ny förbehandling

2016-10-17

Volvo investerar 435 miljoner i en ny förbehandling och ED. IF Metallklubben välkomnar beslutet och ser det som en bekräftelse av Umeåfabrikens starka position inom AB Volvos globala industrisystem.

Det har funnits ett behov av att ersätta den 20 år gamla förbehandlingsprocessen. Men det har inte varit givet att det skulle ske med en helt ny förbehandling och ED. Av den anledningen ser IF Metallklubben investeringsbeslutet som ett gott framtidsbesked. Den oro som funnits om fabrikens framtid efter beslutet att lägga ner monteringsverksamheten kan nu bytas till optimism.

Investeringen är också välkommen som en investering i miljö. Med ett slutet system för processvatten och att en helt koldioxidneutral process kommer på plats, tar AB Volvo ett stort och viktigt ansvar för  omställning som måste ske för att hejda klimatförändringen.

IF Metallklubben och alla medlemmar har anledning att känna glädje över beslutet.

IF Metallklubben /joc