Nattpaus på treskiftet!

2015-10-01

Sedan företaget valde att gå över till treskift på presshallen så har vi en konflikt med företaget om förläggning av paus på nattskiftet.

Trots tydliga avtal så hävdar företaget att man inte ska förlägga paus på nattskiftet. Frågan blir nu en central förhandling.

Det finns två lokala avtal som reglerar raster (matrast) och pauser (fikapaus), arbetstidsavtalet och MTM-avtalet. Arbetstidsavtalet reglerar rasternas längd och MTM-avtalet reglerar pausens längd.

Båda avtalen ger en tydlig bild att matrasten på natt ska vara 30 minuter och pausen 4,6 minuter/timme som arbetet pågår. Avtalen är väldigt tydliga – på natten ska man ha en 30 minuter lång matrast och 24 minuter lång paus.

Vi har vid många tillfällen kört treskift utan att detta varit ett problem, men för första gången så har företaget valt att tolka avtalen på ett felaktigt sätt. Sannolikt har man inte tagit med en paus på natten i  beräkningen av produktionsvolymerna.

Eftersom parterna inte enats så kommer förhandlingarna att avslutas lokalt och klubben begära central förhandling samt kräva skadestånd för att företaget bryter mot ingångna avtal.

Metallklubben
GuPe