Om nödvändigheten att sopa framför egen dörr

2016-02-04

Kommunalskandalen slog ner som en bomb. Hur kan sådant hända inom facket? Är inte facket till för att just bekämpa privilegier, orättvisor och pampfasoner? Och vad kan man göra för att förhindra att något liknande uppstår igen?

Svaret på dessa frågor står ofta inte att finna i de enskilda människornas karaktär. Det handlar mer om vilka regler som tillämpas för att inte fackligt förtroendevalda ska bli fartblinda och befinna sig bortom medlemmarnas vardag.

Klubben på Volvo i Umeå har genom åren tagit många beslut som är tänkt att motverka en osund orga-nisationskultur. En demokratisk organisation med full insyn från medlemmarna är det bästa botemedlet.

Ingen alkohol
För 30 år sedan togs beslut om att inte tillåta någon alkoholrepresentation alls. Samma beslut togs några år senare av Metallavdelningen.

Minimal representation
Det finns ett mycket strikt regelverk om hur klubbens pengar får användas till representation. Det rör sig om enstaka luncher/fika per år för externa gäster. Gruppstyrelserna har rätt till ett standardfika 2 ggr per år, men det utnyttjas sällan.

Medlemsuppvaktning
Desto mer pengar används till medlemsaktiviteter, t.ex. medlemsfika eller medlemslunch. Regelverk finns för uppvaktningar av pensionärer, 50-åringar och långtidssjuka.

Inga andra villkor för förtroendevalda
Klubbens alla förtroendevalda på heltid har exakt samma villkor de skulle ha haft om de arbetat i produktion. Alla är placerade inom produktion och det förväntas att alla behåller sina produktionskunskaper genom att också arbeta i produktion när tillfälle ges.

Medlemsomröstningar
Sedan ca 30 år tillbaka sker fackliga val på golvet om det blir fler nominerade än det antal som ska väljas. Viktiga avtal beslutas och godkänns genom medlemsomröstningar.

Information
Genom en ständig information via Trycket och klubbens hemsida ska alla medlemmar kunna ta del av vad som händer på företaget och i det fackliga arbetet.

Dessa grundprinciper kan lätt överföras till alla nivåer i det fackliga arbetet.

IF Metallklubben/joc