Överenskommelse om klämfredag

2016-04-29

Efter företagets varsel om minustid fredag 6 maj tog klubben en diskussion om att hitta en lösning även för förmiddagsskiftet. Företaget tog till sig frågan på ett positivt sätt och en överenskommelse har nu träffats. Överenskommelsen gäller endast dem som omfattas av arbetstider med plus- och minusflex.

Avtalet
Avtalet om flexibel arbetstid ger företaget rätt att varsla om plus- eller minustid senast två veckor i förväg. Det ordinarie varslet som endast berör arbetstiden för dagtid och eftermiddagsskift kom inom rätt tid.
Klämdag
6 maj är givetvis en attraktiv dag för alla att vara ledig. Av den anledningen tog klubben ett initiativ till företaget om att hitta någon form av lösning även för förmiddagsskiftet. Gruppstyrelserna fick i uppdrag att snabbt pejla av frågan med dem som arbetar förmiddag 6 maj om det skulle vara ok med att lägga ut en minustid även för dem. En majoritet gav klartecken.
Avsteg från reglerna
Parterna har därför kommit överens om att göra två avsteg från avtalet. Det ena att korta varsel-tiden till en vecka. Den andra är att tillämpa arbetstidsminskning även för fm-skiftet.
Konsekvenser
Minustiden på fm-skiftet kommer att bytas mot en kommande plustid på 5 timmar. Företaget efterskänker 0,2 tim.
Minustiden på em-skiftet blir 4 timmar, eftersom skiftet på onsdag pågår till 24.00. Detta är också i enlighet med avtalet.
I närtid finns inga planer på plustid.
IF Metallklubben/joc