Plus och minus fram till årsskiftet

2016-11-30

Vid årsskiftet ska den kollektiva Mertidsbanken vara noll. I den avstämning som parterna har gjort av årsarbetstiden börjar det nu bli klart om hur detta kommer att göras.

Varsel om plustid för denna vecka ligger redan. Företaget kommer även att varsla om plustid för vecka 50. Detta är i enlighet med avtalet. Minustid blir det vecka 51 och vecka 52. Nedan redovisar vi effekterna för respektive skift.

Skift 1
Skift 1 har i dagsläget en fordran på ett minustidstillfälle. Enda möjliga tidpunkt för detta är vecka 51, dvs fredag före julafton. Skift 1 går alltså på julledighet torsdag 22/12 kl. 23.00.

Skift 2
Med plustiden som görs denna vecka  kommer skift 2 ligga på noll i Mertidbanken. Företaget har meddelat att man kommer att varsla om plustid även för vecka 50. Det innebär att minustid måste läggas ut som ledig fredag vecka 52.

Dagtid
Med plustid vecka 47, 48 och 50 kommer dagtidpersonal ha en fordran på 5,3 timmar. Ett minustillfälle, dvs. 5,0 timmar ska då läggas ut före årskiftet. För att slippa hantera en överföring av 0,3 timmar i tidbankerna är parterna överens om att plustiden vecka 50 blir 18 minuter kortare, dvs utstämpling sker 14.12.

CKD
CKD haft ett eget upplägg av plus- och minustid under året. Parterna är överens om att Mertidsbanken regleras mot noll på individnivå under de kvarstående veckorna fram till årsskiftet.

Individuellt saldo
Det som beskrivs ovan gäller den kollektiva Mertidsbanken. På individnivå kan det finnas avvikelser på grund av att man varit frånvarande då plus-eller minustid lagts ut. Reglerna för det individuella saldot är att minustimmar avskrivs, medan plustimmar överförs till Tidbanken.

IF Metallklubben/joc