Produktionsövertid nu på fredag!

2016-05-31

Parterna tecknade en överenskommelse om produktionsövertid även kommande helg. Övertiden gäller fredag den 3 juni från 15.00 till 20.30. Bakgrunden till övertiden är de produktionsstörningar som skett de senaste dagarna.

Produktionsövertiden är utökad och gäller även för CKD under vardagar då de måste ”arbeta undan” på vardagar för att presshallen ska kunna köra övertid på helgen.  Även frågan om frivilligt byte av skift för att arbeta övertid på måleriet ska tas tag i av företaget.

Den sedan tidigare överenskomna övertiden ligger kvar enligt följande:

Produktionsövertid Detaljen, kaross och måleri
Detaljen, kaross och måleri med tillhörande Logistik och övriga serviceavdelningar.

Fredag  10 juni  kl 15.00 – 20.30
Lördag  11 juni  kl 06.00 – 12.00
Fredag    1 juli   kl 15.00 – 20.30
Lördag    2 juli   kl 06.00 – 12.00

Produktionsövertid Presshallen
Med tillhörande Logistik och övriga serviceavdelningar.

Fredag   3 juni  kl 15.00 – 21.00
Fredag 10 juni  kl 15.00 – 21.00
Lördag 11 juni  kl 06.00 – 12.00
Lördag 18 juni  kl 06.00 – 12.00
Fredag   1 juli   kl 15.00 – 21.00

IF Metall Volvo Umea
GuPe