Semesterlön på bonusen kommer 2016 för de uppsagda!

2015-11-02

De uppsagda och avgångspensionärer som slutade sina anställningar den 30 juni 2015 har rätt till bonus för första halvåret. De har nu fått sin bonus som alla andra. Företaget har dock inte betalt ut den semesterlönedel på bonusen som de har rätt till.

Företaget kommer att betala ut den delen till semestern 2016, ett år efter att anställningen upphörde. Summan är individuell beroende på lön och hur mycket man arbetade våren 2015, men ett normalbelopp torde vara cirka 1 000 kr.

De berörda bör inte avsluta det lönekonto som Volvo betalat ut lön till. De bör också ha en kontroll över att lönen betalas ut, via Flexpay/My Benefits.

Metallklubben
GuPe