Skiftordning vid nyår!

2015-10-28

I år är det 53 veckor. Att det blir 53 veckor per år inträffar cirka vart femte år. Här på Volvo hanterar vi skiftordningen på samma sätt som vi gjort de senaste 20 åren. Alla skiftscheman rullar vidare helt oberoende hur många veckor det är på ett år.

Ungefär vart femte år inträffar det att vi får 53 veckor. Så blir det även i år. Det innebär att det är två ”udda” veckor i rad i schemat.

Varje sådant årsskifte brukar det bli en del diskussioner om hur skiften ska hantera detta faktum. Parterna är överens att vi ska hantera det på samma sätt som vi gjort de senaste 20 åren –  att skiftet ordningen rullar på som vanligt.

Dagtidare
För de flesta dagtidsgående personal har det ingen större betydelse vilket veckonummer det är. För de som har ett arbetstidsschema med lediga fredagar var annan vecka innebär det att den som haft ledig fredag jämn vecka 2015 kommer att få ledig fredag ojämn vecka 2016.

Skiftgående personal
Alla skiftscheman rullar vidare helt oberoende av om det är 52 eller 53 veckor på ett år.

  • För tvåskiftare innebär det att de som haft förmiddag jämn vecka får förmiddag vecka nästa år.
  • Treskiftarna har en ojämn skiftcykel varför veckonummer i kalendern inte har någon större betydelse.
  • Fyrskiftare som under 2015 haft förmiddag på jämn veckor kommer 2016 att få sina förmiddagsskift på ojämna veckor.

Metallklubben
GuPe