Skriv Motioner!

2016-09-16

Nästa år så hålls IF Metalls kongress och det är dags att skicka in motioner. Det är en möjlighet för dig som medlem att lyfta frågor som du anser är viktiga.

19-22 maj 2017 kommer IF Metall att hålla sin kongress i Göteborg och det är nu hög tid att skriva och skicka in motioner. Har du en idé till en motion men vill ha hjälp att formulera ett färdigt förslag. Ta kontakt eller skicka i så fall, så snart som möjligt, detta till klubben eller gruppstyrelsen. Glöm inte att lämna kontaktuppgifter så att vi kan ha en dialog. De färdigskrivna motionerna ska vara styrelsen för IF Metallavdelningen till handa den 30 september. Vi har delat ut TRYCKET i fikarummen. Den innehåller mallar för hur en motion ska se ut .

Du kan även skicka ditt förslag direkt till avdelningenpostbox.avd04@ifmetall.se

Avdelningsstyrelsen har utsett en motionsskrivargrupp, dessa ska bl.a. stötta medlemmar som har förslag till en motion.