Taktökning

2016-02-03

Företaget har beslutat att öka produktionstakten något. Det är ett välkommet besked. Nu skaffar sig företaget en liten gaspedal att trycka ner för att parera störningar av olika slag.

Erfarenhet från hösten

Ingen vill väl att höstens situation upprepas med ständiga krav på övertid och förlorade helg-ledigheter. Orsakerna till detta var flera. Givetvis fanns det en stor portion av tekniska störningar. I ett läge då produktionskapaciteten var densamma som leveransvolymerna kom varje störning att bli ett eftersläp.

 

Men det fanns också en tydlig koppling till bemanning. Inom områden på fabriken där bemanningen var låg uppstod flaskhalsar. Under senhösten tog klubben och gruppstyrelsen på måleriet upp bemanningsfrågan på framför allt Plasthanteringen som ett problem.  Beslutet om att återanställa 15 personer, varav de flesta till Måleriet, var därför nödvändigt.

 

Produktionen efter årsskiftet

När väl bemanningen kommit på plats har dagsproduktionen också blivit stabilare. Vid ett flertal tillfällen efter årsskiftet har dagsbalanserna kunnat överträffas. Rätt bemanning är alltså A och O för en stabil produktion.

 

Taktökning

Den beslutade taktökningen är välkommen eftersom det ger en bättre marginal att klara produktionen under ordinarie drifttid.

 

Bemanningskonsekvenser
Vad den nya takten får för bemanningskonsekvenser är ännu inte klart. Under veckan som kommer inleds förhandlingar om hur bemanningen ska se ut till följd av taktökningen.

IF Metallklubben/joc