Tid i kundbank – mertidsbank!

2016-01-22

Enligt vårt avtal om mertid så ska alla banker ”Nollas” vid årsskiftet. Företaget har ännu inte gjort det, men de garanterar att tiden kommer att justeras under februari så att avtalet hanteras korrekt.

Avtalet
Avtalet säger att tiden ska nollas i samband med årsskiftet. All överskjutande plustid skall föras över till kompbanken. All minustid ska tas bort.

Inte gjort i rätt tid
När klubben före årsskiftet kontrollerade om frågan hanterats av företaget så hade man inte gjort det. Bolaget har arbetat med frågan, och säger att man löst det hela.  Allt kommer att justeras nu, men kommer inte att synas i tidinfo förrän under februari månad.

Säkerställa
Om man själv vill ha kontroll att det fungerar så finns det ett par alternativ.

  • Ta en bild med mobilen över hur tidinfobilden ser ut idag.
  • Skriva ut det saldo som idag syns på Tidinfo.
  • Ta en skärmdunp och spara ner på en dator

Företaget kommer också att gå ut med en information om detta under fredagen.

Metallklubben
GuPe