TOP 18

2016-06-06

TOP 18 är ännu ett stort projekt som kommer att påverka oss under lång tid. Tanken med projektet är att alla fabriker i Europasystemet ska arbeta på ett enhetligt sätt i produktion. Det gäller allt ifrån hur stor en grupp ska vara till hur man ska arbeta med kvalité eller säkerhet.

Ett antal ”piloter” eller testområden kommer att skapas för att sedan beslutas av företagsledningen på Europanivå.

Från klubbens sida har vi en hel del frågetecken kring själva grundtankarna. Dels handlar det om riskerna med en likriktning och detaljstyrning från centralt håll och dels om möjligheten att lokalt besluta om arbetssätt. Klubben kommer att återkomma i denna fråga senare.

IF Metall Volvo Umea
GuPe