Uppgång och anställningar

2016-12-16

Nybilsförsäljningen går bra. Orderkön växer. Beslut har därför fattats om att öka veckotakterna i produktionen. Det nya taktsteget ska vara igång i början av nästa år. En konsekvens av detta är att samtliga visstidare som lämnade fabriken v. 43 kommer att erbjudas en ny visstidsanställning fram till semestern. Utöver detta kommer även inhyrning att ske.

 

Ökad bemanning
Redan i dagsläget finns ett behov av ökad bemanning.  Klubbens uppfattning är att ingen inhyrning ska ske innan alla före detta visstidare med återanställningsrätt har fått ett erbjudande. Förhandlingar har förts under de senaste veckorna om hur detta ska ske.

Nytt taktsteg
Med det nya taktsteget efter årsskiftet är behovet större än de 32 personer som har rätt till återanställning. Därmed har parterna kunnat enas om att dessa först ska få ett erbjudande om en ny visstidsanställning. I första hand räcker den fram till semestern.

Bemanningsbehov utöver visstidsanställningarna kommer att ske via inhyrning från Adecco.

Villkoren
Personer som nu erbjuds ny visstidsanställning ska i första hand erbjudas att komma tillbaka till sina tidigare avdelningar om så är möjligt. Man ska också erhålla den lön som man hade när förra visstidsanställningen upphörde.

Positiva besked
Dagens förhandling befinner sig på den positiva skalan. Parterna kan vara överens om viktiga frågor. IF Metallklubben hälsar alla tidigare medlemmar välkommen tillbaka.

IF Metallklubben/joc