Uttalande: Försvara LAS!

2015-10-21

Styrelsen för verkstadsklubben vid Volvo I Umeå har enhälligt antagit nedanstående uttalande med anledning av förbundsledningens överläggningar med teknikföretagen.

Försvara LAS – ta strid för tryggare anställningar!

Ledningen för IF Metall och Handels sitter i överläggningar med arbetsgivarna om bland annat försämringar i LAS – Lagen om Anställningsskydd.

Via media sipprar en del information om innehållet i överläggningarna ut. Till medlemmarna redovisas inte vad överläggningarna handlar om.

Ett huvudargument från förbundsledningens sida har varit att förbättra villkoren för bemanningsanställda och visstidsanställda. Men istället för att ta strid för dessa förbättringar så förhandlar man om att alla ska få försämringar i sin anställningstrygghet.

Av det som hitintills framkommit av överläggningarna så är det ingen trevlig läsning.

  • Nyanställda ska sakna anställningstrygghet de första åren.
  • Det ska bli lättare att kringgå turordningen i LAS.
  • Krav ska riktas mot riksdagen om rätten att förhandla bort villkoren LAS.

Det företagen istället ”erbjuder” är längre uppsägningstid för äldre, samt en begränsning av hur länge man kan arbeta som bemanningsanställd, visstidsanställd inom samma bolag.

LAS tillkom 1974 för att skydda arbetarna mot felaktiga uppsägningar. ”Då upphörde arbetsgivarnas ensidiga rätt att fritt avskeda arbetare”. Nu sitter ledningen för två LO-förbund i startgropen för att förhandla om att återinföra företagens möjligheter att säga upp arbetare enligt eget godtycke.

Effekterna av dessa försämringar kan leda till ännu tystare arbetsplatser där ingen vågar säga ifrån, än mindre ta på sig fackliga uppdrag.

Vi kräver: 

  • Avbryt överläggningar/förhandlingarna – inga försämringar i LAS!
  • Alla papper på bordet – redovisa för medlemmarna innehållet i överläggningarna.
  • Rusta till strid för tryggare anställningar för alla, inga försämrade anställningsvillkor.

IF Metall Volvo Umeå
GuPe