Val till Gruppstyrelserna klara!

2016-02-18

Samtliga Gruppstyrelser har nu genomfört sina årsmöten och förrättat val till alla uppdrag som finns inom respektive område. På Måleriet genomfördes ett personval till ersättare i gruppstyrelsen.

Varje Gruppstyrelse ska enligt IF Metalls stadgar genomföra sina årsmöten under januari månad.

Samtliga Gruppstyrelser har också hållit sina möten. För gruppstyrelserna Kaross, Material och Underhåll så var det inga extra nomineringar. Därför kunde valen fastställas på årsmötet.

Val på måleriet
På måleriet var det en övernomine-ring till ersättare i Gruppstyrelsen.

Valet har genomförts på valurna. Ett stort antal har deltagit  i omröstningen, 196 medlemmar på måleriet röstade, tre röster var ogiltiga.

Resultat
Resultatet blev följande
Gunnar Lundgren     184 röster
Åsa Viklund                179 röster
Mikael Sehlstedt        162 röster
Anna Elfving               143 röster
Sahle Shtieba             104 röster

Det innebär att ersättare är Gunnar Lundgren, Åsa Viklund, Mikael Sehlstedt och Anna Elfving.  Ersättare går in i den ordning de fått röster.

IF Metall Volvo Umeå
GuPe