Välkomna till Årsmötet!

2016-02-26

På tisdag den 1 mars håller vi klubbens årsmöte. Alla medlemmars deltagande är viktigt. Mötet sker på arbetstid. Kom du också!

Betald tid
Mötet sker på betald tid. För skiftgående personal innebär det att du får cirka 125 kr extra i lön för att delta på klubbmötet.

Samåkning
Ni som samåker kan prata ihop er innan så underlättar det deltagandet på mötet.

Fika
Klubben bjuder på fika under årsmötet.

Många frågor
På årsmötet kommer vi att ta upp flera frågor.

  • Årsberättelse, genomgång av det vi gjort under 2015.
  • Val, vi har val av posterna till klubbstyrelsen.
  • Bemanning och produktion,  där aktuellt läge redovisas.
  • Löneförhandlingarna, vi redovisar läget i löneförhandingarna centralt, lokalt och på koncernnivå.
  • Fabrikens framtid, beslut om vad vi ska driva för frågor i framtiden.

Dag      Tisdag 1 mars
Plats    Matsal UEA (Blå dörren)
Tider   14.00 – 15.00 

Klubbstyrelsen hälsar alla medlemmar välkomna!