Varsel om varsel blev varsel

2016-12-03

IF Metallklubben skrev häromdagen att företaget skulle varsla om plustid vecka 50. Det framgick tydligt under förhandlingen 30 november. Den 1 december uttryckte företaget en besvikelse över att klubben lagt ut detta på hemsidan eftersom något formellt varsel inte lagts, att det kanske inte skulle bli plustid och att det är företaget som ska gå ut med informationen i sådana fall.

Klubben hade ingen avvikande uppfattning om det är företaget som lägger varsel om plustid. Klubben tog på sig att göra ett tillrättaläggande på hemsidan, dvs. denna nyhet.
Under samma tid som överläggningen kring detta pågick lade företaget det formella varslet om plustid vecka 50.