Viktigt om utskiftning av vinstandel

2016-02-03

Som många säkert sett i mail från My Benefits så börjar det närma sig utskiftning av 2011 års vinstandelsfond. För att slippa försenad utbetalning och en avgift på 300 kr måste man gå in på My Benefits och göra ett val.

Fonden hade ett startvärde på 10 562 kronor för hel andel. Efter tredje kvartalet 2015 var den värd 13 148 kronor men värdet kommer att vara rörligt fram till utskiftningen den 20:e maj 2016.

Det som nu är viktigt är att man via My Benefits meddelar vart man vill ha aktierna insatta i samband med utskiftningen. Gör man inte detta, eller lämnar felaktigt nummer till ett depåkonto, så kan utskiftningen inte göras och då blir andelen skuldförd. Nytt för i år är då att andelen tidigast går att få ut i höst och då mot en förhöjd administrativ avgift på 300 kronor.

För att ha rätt till vinstandel skall man ha varit anställd 31/12 2011 samt vid datumet för bolagsstämman året efter, 4/4 2012. Svar på många andra frågor runt vinstdelningen finns i den ”FAQ” som var med i mailutskicket men som även ligger på My Benefits.

Kommande vinstandelar
Innestående i förvaltning finns även en fond från 2012. Denna hade ett startvärde på 3 881 kronor men var värd 4 432 kronor den 30/9 2015. Utskiftning för denna fond är våren 2017. 2013 och 2014 nåddes inte vinster på den nivå som krävs för avsättning men för 2015 hoppas vi att det kommer att finnas en ny fond att starta upp.

IF Metallklubben/joc