Visstidarna får förlängd anställning!

2016-05-09

Alla visstidare får förlängd anställning efter semestern. Ytterligare sex erbjuds visstidsanställning. Resten av behovet tas via inhyrning från bemanningsföretag.

Överenskommelse om bemanning
Den kommande produktionsupp-gången kräver ytterligare bemanning. Klubben och företaget har fört diskussionen och haft förhandling kring detta den senaste tiden.

En överenskommelse har träffats
Från klubbens sida har fokus legat på att samtliga visstidare ska få fortsätta så länge behov finns. I programmet gäller det till och med vecka 43.

Överenskommelsen innebär också att Adecco får ett uppdrag att bemanna för produktionsuppgången. Klubben har svårt att förstå företa-gets argument om att anställda via bemanningsföretag skulle ge en bättre flexibilitet än att erbjuda ännu fler en visstidsanställning. Klubben är fortfarande kritisk mot de allt vanligare formerna av osäkra anställningar.

Att parterna har vitt skilda åsikter kring detta har inte stått i vägen för en överenskommelse denna gång.

Förlängd visstid – 2 datum
Den första gruppen av visstidare som anställdes i september 2015 får visstiden förlängd till sista december. Övriga visstidare får förlängt till vecka 43. Totalt rör det sig om 44 personer.

Ytterligare 6 visstidare
Utöver de tidigare visstidsanställda kommer 6 tidigare Volvoanställda att erbjudas en visstid till vecka 43.

Det är samma antal som har kvar sin återanställningsrätt eftersom deras uppsägningar var senare-lagda p.g.a. föräldraledighet. Om någon av dessa tackar nej kommer andra ur den tidigare återanställningslistan att erbjudas. Någon turordning gäller dock inte längre.

Adecco
För att klara produktionsuppgången kommer företaget att nyttja ca 45 Adeccoanställda under perioden fram till och med vecka 43. Detta är utöver de ca 85 som ska ferieanställas via Adecco, som vi redovisat tidigare.

I snabb takt
Behovet att gå upp i takt är i närtid. Det innebär att rekrytering kommer att ske omedelbart. Förändringen av skiftgången på presshallen kommer också att ske så snart det är möjligt. Rekryteringen till presshallen kommer att ske med en intern sökning av Volvopersonal.
IF Metall Volvo Umeå