Avtal om produktionsövertid

2017-05-11

Ett avtal om produktionsövertid har träffats för att ta igen det stora eftersläpet. Avtalet innebär övertid på 4 lördagar samt nationaldagen (6 juni). Avtalet innebär en möjlighet att i förväg både planera och välja vilket tillfälle som man har möjlighet att utföra övertiden.

Stabil produktion?
Sedan vi gick upp till den nuvarande produktionstakten har vi ständigt tappat produktion. I genomsnitt har vi tappat 30 hytter per dygn i förhållande till produktionsplanen. Vi har inte haft en stabil produktion. Den kanske viktigaste frågan är därför att åtgärda att vi inte på veckobasis tappar ytterligare produktion. Den obalans som företaget skapat mellan kaross och måleri måste åtgärdas.

Företagets åtgärder
Följande åtgärder kommer att vidtas för att öka produktionstakten på kaross.

 • Ett mindre treskift med 5 personer/skift installeras för att fylla upp buffertar och köra CKD-material på natten.
 • En möjlig ökad takt på finishline om det är fullt bemannat, som kan resultera i något fler hytter.
 • Dubbel limutrustning på dörrbanan för att byte av limtunnor inte ska vara produktionsstoppande.

Klubben har hela tiden argumenterat för och krävt en utökad drifttid på kaross. När den nu kommer är det med för låg bemanning enligt klubben.

 

Klubbens utgångspunkt
IF Metallklubbens utgångspunkt för att köra igen produktionstappet har varit följande:

 • Säkra en stabil process, se ovan
 • Egen möjlighet att planera övertidsinsats – Det måste vara mer förutsägbart för var och en när en övertid kan göras,
 • Fler tillfällen så att det är lättare att välja – Övertiden utlagd på fler tillfällen så att det blir lättare att välja när jag kan göra min övertid.
 • Innehålla ”överkapacitet” – Vår bedömning är att förslag måste innehålla en överkapacitet så att det inte blir nödvändigt med ytterligare övertid före semestern.
 • Ingen övertid under Kristi Himmelsfärdshelgen – Det finns en längre ledighet under maj/juni och det är torsdag-söndag under Kristi Himmelsfärdshelgen, den 25 – 28 maj.
 • Arbete på nationaldagen – Nationaldagen ligger däremot inklämd som en ledig dag under veckan vilket bör vara lättare att arbeta övertid på.
 • Extra ersättning – Överenskommelsen ska också innehålla extra ersättning för den att en storhelg helt tas i anspråk,

Avtalet

Hela huvudprocessen
Avtalet gäller Press- och Detaljtillverkning, Kaross, Måleriet, berörda personer på Logistik samt berörda personer på stödjande funktioner. Övriga områden efter behov.

4 lördagar och nationaldagen
Produktionsövertid (full takt) från vecka 20 till vecka 26.

Övertiden förläggs lördagarna den
20 maj
3 jun
10 juni
1 juli

Arbetstid är kl. 06.00 – 15.00

Nationaldagen den 6 juni så arbetar samtliga skift som om det vore en normal tisdag,

PPÖ och 4 timmar extra
Övertiden betalas med produktionsövertidsersättning. Dessutom kommer 4 timmar extra att läggas i tidbanken för de som arbetar tisdag den 6 juni och tecknat sig för 2 av lördagarna.

Skulle man inte få möjlighet att arbeta de två tillfällena eller att någon övertid ställs in kommer de fyra timmarna ändå att utbetalas.

Övertidslistor
Listor för att teckna sig för lördagar tas fram och berörd personal får på dessa teckna sig och prioritera de datum man föredrar. Givetvis kan man visa intresse för fler eller färre tillfällen än två lördagar.

Överteckning?
Om en lördag skulle bli övertecknad gäller följande ordning för att prioritera vilka som ska få arbeta övertid.

Vecka 20 och 23:
skift 2 + treskiftets FM-skift
(därefter skift 1, övrig 3-skift och Adecco i den ordningen)

Vecka 22 och 26:
skift 1 + treskiftets FM-skift
(därefter skift 2, övrig 3-skift och Adecco i den ordningen)

Om det inte blir fulltecknat
Om ej full bemanning för att köra produktion uppnås på lördagarna, kan beordring ske på individnivå för att erhålla tillräcklig bemanning. Först ska emellertid god bemanning från Adecco säkerställas. Därefter samma ordning som vid övertecknande.

Kan ställa in
Övertidspassen kan ställas in eller förkortas senast onsdag eftermiddag den vecka som övertidspasset genomförs. Då betalas ingen ersättning.

Fyrskift
Ordinarie skift arbetar natt mot tisdag, tisdag förmiddag och tisdag eftermiddag. “Friskiftet” kommer att erbjudas att fylla vakanser i de ordinarie skiften samt erbjudas övertiden natt mot onsdag.

Eftersom övertidsbehovet under lördagar är ytterst begränsat när verksamheten i presshallen i princip går på fullt fyrskift är det omöjligt att uppfylla kravet om arbete övertid två lördagar.  Parterna är därför överens om att delen med 4 timmar extra i komp inte gäller fyrskiftspersonal.

Förhindrad att arbeta?
Överenskommelsen är en praktisk tillämpning av Teknikavtalet IF Metalls regler kring övertid.

Skulle det uppstå diskussion kring övertidsskyldigheten 6 juni likväl som vid de 4 lördagarna gäller fortsättningsvis att en intresseavvägning ska ske när den enskilde anfört hinder att arbeta övertid.

Klubbens värdering
IF Metallklubben värderar avtalet som positivt. Framförallt så blir övertiden förutsägbar under hela våren så att man kan planera fritiden också.

 • Det finns en möjlighet att välja vilka lördagar jag kan arbeta.
 • Ersättningen blir betydligt bättre än den andra tid vi arbetat plustid eller fredagar.
 • Hela Kristi Himmelfärdshelgen är “fredad” från övertid.

 

Förhandlingskommittén