Bonus för visstidsanställda

2017-02-27

Efter en begäran från klubben så har företaget accepterat att betala ut bonus till de visstidare som återanställdes 2 januari

Återanställda

Klubben har i förhandling lyft frågan om bonus 2:a halvåret 2016 för de visstidsanställda som återanställdes 2 januari 2017.

Bonus är inget avtal som parterna kan tvista om. Enligt reglerna för bonus så ska man vara anställd den sista december för att kunna få bonus.

De visstidsanställda gick hem den 28 oktober och återkom den 2 januari, två dagar “för sent” för att formellt få bonus. Eftersom bonusen grundar sig på arbetad tid så är klubbens uppfattning att bonus ska betalas ut   även till de 25 berörda visstidarna.

Företaget har svarat att man accepterar att bonus även utbetalas till de visstidsanställda, även om de inte var anställda under november och december.

Bonusutfallet inte klart

Bonusutfallet för hösten 2016 är i skrivande stund inte klart, så vi återkommer med detta. Sannolikt kommer utfallet att betalas ut på aprillönen