Det blev mycket sista veckan…

2017-07-12

Förhoppningen om en lugn och stillsam avslutning före semestern kom på skam. Fortsatt övertid efter strömavbrottet i helgen. Men också ett rungande Ja till löneavtalet.

Det blev mycket lite ut av den stora satsningen på att ta igen större delen av eftersläpet förra helgen. Ett strömavbrott gav stora konsekvenser för produktionen. Följden har blivit att mycket av igenkörningen kvarstår. Till en del kommer det att lösas genom en frivillig övertid före och efter ordinarie tvåskift. Ersättningen följer avtalet som fanns för helgens övertid.

Klubben har träffat ett avtal om PPÖ på Presshallen för veckorna 34-41. Detaljerna har presenterats lokalt för de berörda.

Drygt 700 medlemmar deltog i den snabbt iscensatta omröstningen av koncernlöneavtalet. En överväldigande majoritet gav avtalet sitt stöd.  Förhandling om lokal fördelning av potten kommer att ske under hösten.

Trots turbulens de sista veckorna kommer till sist klockslaget som förkunnar att semestern börjar.
IF Metallklubben önskar alla en skön, varm och god sommar.

IF Metallklubben/joc