Ersättning på övertiden

2017-05-24

Klubben får ett antal frågor om ersättningarna som gäller i samband med övertiden. Vi försöker här reda vad som gäller på övertiden som vi kör de närmaste veckorna.

För dagtid:
För dagtid betalas 135,34 kr/timme för övertiden på lördag och helgdag

För skiftarbetare
För skiftarbetare betalas 160,24 kr/timme för övertid på lördag och helgdag.

Fyrskift
För fyrskift så blir övertiden i princip bara på nationaldagen. Då utgår ersättning för storhlegs-OB som är 156,58 kr/timme utöver den övertidssättning som gäller för helg.

 

Inte OB och övertid samtidigt
I övrigt kan man inte erhålla OB och övertidsersättning samtidigt