Justerad betalning skiftformstillägg Adecco

2017-09-04

Det har varit fel för Adeccoanställda vad gäller skiftformstillägget på övertidstimmar. Det ska nu rättas till.

Adecco har inte haft riktigt underlag för utbetalning av skiftformstillägg (sft).
Det har inneburit att det inte betalats sft på timmar som arbetats övertid. Det ska nu ske en retroaktiv betalning av detta fr.o.m. den dag som den första Adeccoanställda kom till Volvo.