Löneavtal 2017

2017-04-11

I avtalsrörelsen sista skälvande timmar blev ett avtal klart. Medlarnas slutbud fick godkänt av alla parter.

Teknikavtalet IF Metall är i princip ett rent löneavtal. Inga förändringar görs i villkoren.

Avtalet är treårigt, men där det tredje året är uppsägningsbart. Avtalsvärdet under hela perioden är 6,5 %. 6 % är löneökningar och 0,5 % är avsättning till delpension.

Löneökningar
Men riktigt så enkelt är det inte.  Inom Teknikavtalet  är potten 1,8 % och med en ”öppen” löneöversyn 1 april 2017. 1 april 2018 är potten 1,6 % och löneöversynen 0,4 % . 1 april 2019 är potten 1,7 % och löneöversynen 0,5 %.

Det innebär att potten endast är 5,1 % på 3 år.  0,9 % kan komma att avräknas under avtalsperioden om det har funnit en lokal löneutveckling under perioden. Man kan uttrycka det som att 15 % av avtalsvärdet är självfinansierat om man tidigare har lyckats förhandla fram ett lönesystem som ger löneutveckling.

Denna konstruktion med avräkning för lokal löneutveckling finns dock inte inom alla avtalsområden. Det är mest Teknikavtalet som drabbas.

OB-tillägg, övertidsersättningar och andra lönetillägg höjs med 2,1 % från 1 april 2017.

Låglönesatsning
En av avtalsrörelsens stötestenar var det gemensamma LO-kravet på en låglönesatsning. I avtalet finns denna med som en insamlingsmodell. När den lokala potten ska beräknas är det lägsta värdet som används 24 000 kr/mån. Det totala pottvärdet blir då högre än vad det egentligen skulle ha blivit utan låglönesatsningen.

För vår del kommer det inte att innebära någonting extra. Men för arbetsplatser där det finns många som tjänar under 24 000 i månaden kommer det att märkas.

 

Koncernlöneförhandling
I första läget kommer den lokala löneförhandlingen att inledas på koncernnivå. Trots att det funnits en hel del kritik kring utfallet av dessa görs ett nytt försök. Men det kommer att ske på ett litet annorlunda sätgt med ett större inflytande från de lokala klubbarna. Om inte något mervärde kommer ut från koncernlöneförhandlingar  flyttas förhandlingsmandatet till varje enskild klubb.

IF Metallklubben/joc