Möte för anställda på Adecco!

2017-05-31

IF Metall genomför möten för alla Adeccoanställda på Volvo.
Möten kommer att genomföras på betald övertid fredag den 2 och 9 juni.

Det blir två möten, ett möte denna vecka (v 22) för de som arbetar förmiddagsskift.
Möte nummer två blir nästa vecka för de som då arbetar förmiddagsskift.

Övriga med ordinarie arbetstid under mötestiden(fyrskift och stående EM) kan delta om de får ledigt av sin produktionsledare på Volvo.

Ta med er de frågor som ni har gällande villkor, löner anställningar och annat så försöker IF Metallavdelningens ombudsman svara på frågorna

Även Klubben på Volvo deltar på mötet för att kunna svara på frågor som rör situationen på Volvo.

 

Möte 1:
Gäller: Förmiddagsskift vecka 22
Dag:    2 juni
Tid:     11:00 – 12:00
Plats: Aulan på Volvo (vid receptionen UEA)

Möte 2:
Gäller: Förmiddagsskift vecka 23
Dag:    9 juni
Tid:     11:00 – 12:00
Plats:  Aulan på Volvo (vid receptionen UEA)

Väl Mött!

IF Metall