Lönerna för 2018 klara!

Så är förhandlingarna om lönehöjningarna från den 1 januari klara för samtliga metallare på fabriken. Det blir en generell höjning på 1 508 kr som läggs lika i samtliga befattningssteg. Dessutom kommer steg 7 för underhåll att ökas med 300 kr till de som har steg sju får då en höjning med 1 808 kr.

Höjningarna kommer att synas på lönebeskedet i slutet av januari.

Bakgrund
Koncernförhandlingarna för 2017 och 2018 avslutades före semestern. Höjningen på lönerna blev 4,6 %. För 2017 så betalades ut engångsbelopp om 13 000 kr. För 2018 så var värdet fastställt till 1 512 kr i genomsnitt för vår fabrik.

Omröstning
Klubben genomförde tidigare en omröstning om vi skulle anta eller förkasta förslaget till förhandlingslösning. En mycket tydlig majoritet röstade då JA till förslaget till koncernavtal. Därmed kvarstod för klubben och företaget att fastställa fördelningen av de 1 512 kronorna.

4 kr till underhåll
Klubbens inriktning var från början att fördelningen skulle ge 1 512 kr lika till alla. Företaget såg ett behov att justera lönerna på underhåll vad gäller ingångslöner och möjlig slutlön.

Parterna enades om att ta 4 kr ur potten för att höja ingångslönen på underhåll till steg 5 samt att öka nivån på steg 7 med 300 kr.

/Förhandlingskommittén