Nominera till Grupp- och Klubbstyrelse!

Under januari och februari genomförs nominerings- och årsmöten med val till 2018 års gruppstyrelser samt till klubbstyrelsen.

Har du nya namnförslag så vänd dig till någon i valberedningen med de ni vill se i er styrelse.

Material
Chatrin Lundberg,
chatrin.lundberg@volvo.com
090-862 73 31

Richard Berglund,
richard.berglund@volvo.com
090-862 75 18

Kaross
Lars Sandström,
lars.sandstrom@volvo.com
070-677 60 69

Måleri
Joe Hedenheim/Berg,
joe.hedenheim-berg@volvo.com
070-397 87 21

Underhåll
Jan Isberg,
jan.isberg@volvo.com
090-862 79 75

Sammankallande klubben
Åsa Dahlsten,
asa.dahlsten@volvo.com
090-862 76 44