Gruppårsmöten blir på arbetstid!

Företaget har I sista stund meddelat att gruppstyrelserna kan genomföra sina årsmöten under arbetstid. Klubben tackar för detta.

Det innebär att det blir lite omplanering. Fortfarande är det torsdag 1 februari som gäller. Tiderna: som gäler är:

Kaross
FM-skift/dagtid
Dag:  Torsdag 1 februari
Tid:    13.42 – 14.30
Plats: Matsal Harmoni UB

EM-skift
Dag:  Torsdag 1 februari
Tid:    14.30 – 15.18
Plats:  Matsal Harmoni UB

Måleriet
FM-skift/dagtid
Dag: Torsdag 1 februari
Tid: 13.42- 14.30
Plats: Matsal Blå dörren UE

EM-skift
Dag: Torsdag 1 februari
Tid: 14.30 – 15.18
Plats: Matsal Blå dörrren UE

Material
FM-skift/dagtid
Dag:  Torsdag 1 februari
Tid:    13.42 – 14.30
Plats: Aulan UEA OBS Ny lokal

EM-skift
Dag:  Torsdag 1 februari
Tid:    14.30 – 15.18
Plats: Stora F, UA OBS Ny lokal

Underhåll
Dag:  Onsdag 31 januari
Tid:    14.00 – 15.00
Plats: Aulan UEA