Nomineringsmöte 6 februari

IF Metallklubben kallar till nomineringsmöte 6 februari 13.30 – 14.30 i Stora Föreläsningssalen UA.

På mötet sker nomineringar till de uppdrag som ska väljas på årsmötet.
Det gäller följande uppdrag
Kassör på 2 år  (i tur att avgå: Erik Pettersson)
3 ordinarie ledamöter 2 år (i tur att avgå Tommy Näslund, Mikael Eriksson, Mats Eriksson)
5 ersättare 1 år (i tur att avgå: Tommy Holmgren, Marie Landström, Margareta Johamsson, Richard Berglund, Robert Westin)

Dessutom sker nominering av revisor samt ersättare, mångfaldsansvarig, redaktionskommitté, studieorganisatör och studiekommitté.

För att närvara på mötet måste du begära och få ledigt. Deltar du i mötet utanför arbetstid gäller betald övertid enligt Utvecklingsavtalet. Har du inte möjlighet att delta på mötet, men ändå vill nominera någon till uppdrag går det bra att kontakta valberedningens sammankallande
Åsa Dahlsten på asa.dahlsten@volvo.com eller tfn 27244.