Hemsidan och funktionalitet.

Hemsidan och funktionalitet.


Efter byte av plattform finns följande problem där vi i dagsläget inte har någon lösning.

  • Windows Vista
  • Windows 7
  • Windows 8
  • Windows 8.1

Internet Explorer på ovanstående Operativsystem har problem med länkar i aktuell meny.
Man kan sällan eller aldrig få ”drop down” menyerna att fungera som det är tänkt.

Använder man sig av andra Webläsare , typ

  1. Google Chrome
  2. Mozilla Firefox
  3. Safari
  4. Opera eller annan webläsare så fungerar hemsidan och dess menyer utan problem.

Windows 10.
I och med att man uppdaterar eller migrerar till Windows 10 bör man också använda sig av den webläsare som följer med operativsystemet
Microsoft Edge. Välj denna webläsare istället för Windows Explorer.