Avtal om produktionsövertid!

Företaget och IF Metall har tecknat en överenskommelse om övertid för att köra igen det eftersläp som vi har för tillfället med anledning av den senaste tidens tekniska stopp.  Ambitionen har varit att hitta en lösning som säkerställer Umeåfabrikens leveranser samtidigt som vi kan respektera behovet av ledighet.

Avtalet innebär övertid på nationaldagen den 6 juni och lördagen den 16 juni. För nationaldagen innebär avtalet ordinarie arbetstid. För lördagen den 16 juni är utgångspunkten frivillighet där medarbetare tecknar sig för övertid på listor. 

Nationaldagen 6 juni
Arbetstid
På nationaldagen gäller ordinarie arbetstid för Press- och Detaljtillverkning, Kaross, Måleriet, berörda personer på Logistik samt berörda personer på stödjande funktioner. Även tre- och fyrskift på Press- och Detaljtillverkning och Kaross arbetar ordinarie övertid. Övriga områden arbetar efter det behov som finns.

Förhindrad att arbeta?
Överenskommelsen är en praktisk tillämpning av Teknikavtalet IF Metalls regler kring övertid. Skulle det uppstå diskussion kring övertidsskyldigheten 6 juni likväl som vid lördagen gäller fortsättningsvis att en intresseavvägning ska ske när den enskilde anfört hinder att arbeta övertid. Parterna är överens att ledighet skall ges så långt det är möjligt utifrån verksamhetens behov.

Lördagen 16 juni
Arbetstid
Avtalet innebär övertid mellan 06.00 – 15.00. Den kan dock förkortas om eftersläpet inte är så stort att hela tiden behöver nyttjas.

Övertidslistor
Parterna är ense om att frivillighet ska gälla så långt det är möjligt för övertiden den 16 juni. Det innebär att personal från alla skift har möjlighet att teckna sig på listorna. Listor för att teckna sig för lördagen tas fram av ansvarig produktionsledare. Berörd personal skall så snart om möjligt teckna sig för övertid.

Om det inte blir fulltecknat
Om ej full bemanning för att köra produktion uppnås på lördagen, kan beordring ske på individnivå för att erhålla tillräcklig bemanning.

Kan ställas in eller förkortas
Övertiden på lördagen kan ställas in eller förkortas senast onsdag eftermiddag den vecka som övertidspasset genomförs. Vid inställt eller förkortat övertidspass utgår ej ersättning.

Ersättning
Övertid betalas med produktionsövertidsersättning

3 tankar om “Avtal om produktionsövertid!

  1. Hej,

    Som avtalet är nu så kan man välja allt i pengar eller grundlön i tid och resten i pengar.

    Skulle vara bra om man även kunde välja allt i tid. Tex om jag jobbar 8 timmar så får jag 20 timmar i komp och 0 kr i pengar.

  2. Bra jobbat ni på facket som inte fått igenom något sista 5 åren…nu satte ni verkligen ner foten…Företaget hade ingen möjlighet att tvinga ut oss och ni gör de till en ordinarie arbetsdag.Så fruktansvärt dåligt att jag och väldigt många med mig kommer gå ur facket…

Kommentarer stängda.