Förlängning av övertidsavtalet

Driftsstörningar i processen kvarstår. Eftersläpet i produktionen riskerar att ställa chassiefabrikerna. Klubben och företaget har enats om att förlänga övertidsavtalet även nästa helg. På klubbens förslag är övertiden något begränsad jämfört med förra helgen. Det var ett krav för att teckna ett avtal.

Bakgrund
Trots de stora övertidsinsatserna före semestern och förra helgen är läget fortfarande kritiskt. Eftersläpet har ökat under veckan och dessutom ska 100 hytter som flyttades från före semestern till denna vecka produceras. Parterna är därför överens om att det krävs övertidsinsatser för att inte det ska bli hytthopp i Gent ochTuve.

Viktigt med avvägning
Företaget ville få ett avtal med både fredag och lördag på kaross och måleri samt ett extra skift på presshallen och KoS. Företaget argumenterade för att den drifttiden behövs för att köra igen hela eftersläpet.

Klubben har ingen annan analys, men menar att det alltid är viktig med en avvägning mellan företagets behov och medlemmarnas behov av fritid. Fredag kväll är ett sådant exempel. Ännu mer tydligt blir det eftersom företaget varslat om plustid nästnästa helg och planerar för ytterligare en plusfredag veckan därpå.

Klubben uttryckte tydligt att ett avtal med samma omfattning som förra helgens övertid inte var aktuellt. Men för att ändå försöka få till en lösning och inte hamna i en konflikt kring berordrad övertid under helgen lade klubben ett förslag om att begränsa övertidsinsatsen på fredag och även ställa in veckans planerade gruppmöten. Företaget accepterade detta och parterna kunde träffa en överenskommelse.

Övertidsavtal
Kaross och måleri, samt tillhörande servicefunktioner, Detaljen samt CKD
Fredag 15.00 – 17.00
Lördag 06.00 – 15.00

Presshallen:
Extraskift natten mot lördag.

Som tidigare övertidspass ställas in eller förkortas. Detta sker efter Planeringsavdelningens avstämningsmöte onsdag före planerat övertidspass. Information ges senast kl. 14:30  under förmiddagens pass. Vid inställt övertidspass utgår ej ersättning.

Ordinarie produktionsövertidsersättning för dessa timmar. Pausen på fredag justeras.

Viktigt medskick
För klubben har det varit mycket viktigt att få till denna begränsning av övertiden på fredag. Förhandlingskommittén har bedömt att två timmars övertid på fredag ändå ger en rimlig möjlighet att få social tid med familj och vänner på kvällen.

Dessutom tror vi att en begränsad övertidsinsats på eftermiddagsskiftet kan underlätta för dem som kan tänka sig arbeta övertid även på lördag. Det skulle kunna öka möjligheterna för dem påförmiddagsskiftet som helst inte arbetar övertid på lördag att få vara lediga.

Frivillighet ska eftersträvas
Klubben är medveten om att det knappast kan bli tal om någon frivillighet för de två timmarna på fredag. Mycket starka skäl ska finnas för att gå hem vid ordinarie tid.

Inför övertiden på lördag ska däremot alla tillfrågas inom ett område. Lämpligast görs det genom att sätta upp en övertidslista. Det är inte minst viktigt för extraskiftet presshallenshuset. Tid finns under veckan för att försöka resonera och hitta lösningar om det fattas personer för övertidskörning.

I sista hand kan individuell beordring ske. Klubbens uppfattning är att företaget ska ha en överläggning med gruppstyrelse innan så sker.