Mertidsbanken vid årsskiftet!

Klubben får en del frågor om företaget klarar att hantera ”nollning” av mertidsbanken. På följande sätt fungerar det.

  • Vid årsskiftet ska mertidsbanken justeras till noll.
  • De som har timmar över noll får timmarna överförda till kompbanken.
  • De som har timmar under noll får timmarna avskrivna.  

”Nollningen” kommer dock inte att synas i tidinfo förrän i början av februari. Det beror på att tidkorten för december ska vara attesterade, vilket sker i början av januari. Därefter ska lönekörningen för december genomföras.

Så i februari ska var och en kunna se justeringen av mertidsbanken som genomfördes vid årsskiftet.  Minustiden vecka 1 och plustiden vecka 2 kommer inte att påverka ”nollningen” av mertidsbanken vid årsskiftet.