Löneavtal 2019 klart!

Strax före jul genomfördes koncernförhandlingar om löneökning från 1 april 2019. Parterna kunde träffa en preliminär uppgörelse. Den har nu godkänts av samtliga koncernklubbar.

Det blev ett löneavtal på 2,5 % utan några villkorsändringar.Tredje avtalsåret
Förhandlingen gällde det tredje avtalsåret i det centrala avtalet. Det börjar gälla 1 april 2019 och räcker till 31 mars 2020.


Centrala avtalet
Det centrala avtalet innehåller en pott på 1.7 % och en löneöversyn på 0,5 %. Löneöversyn innebär att om det har förekommit löneglid-ning under året ska dessa 0,5 % minska med löneglidningen.

I det förra koncernavtalet fanns dessutom ett ”lån” på 0,2 % ur dessa 0,5 %. I praktiken fanns det inte så mycket kvar av löneöversynen om det centrala avtalet hade tillämpats exakt som det var tänkt.


Förhandling
2018 har varit ett mycket framgångsrikt år för AB Volvo. Konjunkturen ser fortsatt god ut även för det kommande året. Det var klubbarnas utgångspunkt inför förhandlingarna.

Koncernklubbarna hade förväntningar på att resultatet skulle bli bättre än centrala avtalets riktmärke. Dessutom var klubbarna också tydliga med att en högre nivå inte skulle nås genom att försämra och ”sälja ut” andra avtalsvillkor.


Resultat av förhandlingarna

A Pott på 2.35 %
Lönerna kommer att i snitt öka med ca 780 kr/mån från 1 april.

B Företagspension
Den 1 januari 2019 höjdes företagspensionen till 690 kr/mån. Det tack vare den indexuppräkning som finns i avtalet. Den 1 april kommer företagspensionen att öka med ytterligare 60 kr som ett resultat av årets förhandling. Då blir insättningen 750 kr/mån. Värdet av höjningen är ca 0,15 %.

C OB- och övertid
Från 1 april kommer OB- och övertidsersättningar att öka med 2,0 %.

D Volvosteget
Från 1 april blir den nya lönen för Volvosteget 19 012 kr/mån.

E Delpensionspremie
Som ett resultat av det centrala avtalet kommer också insättningen till delpension att öka med 0,3 % från den 1 april.

Den kommer då att utgöra sammanlagt 2,2 % av löneunderlaget.


Vad händer nu?
Koncernavtalet godkändes av ett gemensamt förtroendevaldamöte i måndags. Nu ska värdet av koncernavtalet förhandlas lokalt och anpassas till det lokala lönesystemet.

Tanken är att det ska kunna ske under januari så att de nya lönerna kan vara fastställda i början av februari. På så sätt garanteras att de nya lönenivåerna finns med på aprillönen.

Kring dessa lokala förhandlingar kommer mer information i Trycket innan något blir fastställt.

Ett omdöme om: “Löneavtal 2019 klart!

  1. Jag har två önskemål…

    1. Säg upp det orättvisa vat-avtalet. Det blir mer och mer irriterande att jobba gratis på fredagkväll. Dom som är ledig får samma betalning och samma minustid. Bättre att jobba övertid så att vi som jobbar får betalt.

    2. Ett skift tar båda dom halva fredagspassen, så att det andra skiftet får vara ledig varannan fredag. Dessutom blir det lättare att jobba övertid på fredag om passet bara är från 15-2030, istället för 11-2030.

Kommentarer stängda.