Klubbens nomineringsmöte

Torsdag 24 januari genomför IF Metall klubben sitt nomineringsmöte. Alla medlemmar har då möjlighet att föreslå nya namn till klubbstyrelsen och andra uppdrag. 
På dagordningen finns också en aktuell förhandlingsrapport.

Valberedningen har lämnat sitt förslag till vilka som ska sitta i klubbstyrelsen samt även ytterligare några klubbuppdrag. Den som har andra namnförslag än de som valberedningen tagit fram måste föra fram det till valberedningen eller själv delta på nomineringsmötet.

Tid och plats för mötet:
Dag: Torsdag 24 januari
Tid: kl. 13.30 – 14.30
Plats: Stora föreläsningssalen UA

För att närvara på mötet måste Du begära och få ledigt. Deltar Du i mötet utanför arbetstid gäller betald övertid enligt Utvecklingsavtalet.

Får du ej ledigt men vill nominera någon till uppdrag så kontakta valberedningens sammankallande Mikael Eriksson  på  mikael.k.eriksson@volvo.com

Valberedningens förslag:
Ordförande:
Jan-Olov Carlsson (omval)

Ordinarie ledamöter:
Gunnar Pettersson (omval)
Carola Andersson (omval)
Carina Eriksson (omval)
Åsa Dahlsten (omval)

Ersättare:
Marie Landström (omval)
Margareta Johansson (omval)
Richard Berglund (omval)
Dan Nilsson (nyval)