Kom på årsmötet!

På onsdag den 27 februari håller vi klubbens årsmöte. Vi kommer att genomföra två möten som sker på betald övertid. På grund av eftersläp anser företaget att det inte finns möjlighet att förlägga mötet på ordinarie arbetstid. Alla medlemmars deltagande är viktigt.
Kom du också

Betald tid
Mötet sker på betald tid. För skiftgående personal innebär det en lön på cirka 250 kr för deltagande på mötet.

Samåkning
Ni som samåker kan prata ihop er innan så underlättar det deltagandet på mötet.

Fika
Klubben bjuder på fika under årsmötet.

Många frågor
På årsmötet kommer vi att ta upp  flera frågor.

Dags att anställa; Styrelsen har skrivit ett förslag till uttalande riktat till Volvo med anledning att vi nästan inte anställer, utan istället bara anlitar bemanningsföretag ett förslag till uttalande.

Val, vi har val av posterna till klubbstyrelsen.

Aktuella frågor, där klubben kommer att redovisa aktuella frågor.

Skrivelser, där vi kommer att ta upp inkomna skrivelser.

Tider för Årsmöten
Eftermiddagsskift och andra som har möjlighet att delta på mötet.
Dag       Onsdag 27 februari
Plats     Matsal UEA (Blå dörren)
Tider    13.30– 14.20
Förmiddagsskift och andra som har möjlighet att delta på mötet.
Dag       Onsdag 27 februari
Plats     Matsal UEA (Blå dörren)
Tider    14.30– 15.20

Välkomna!