Attacken från ”Sveriges hamnar” måste få ett slut!


Uttalande antaget av klubbstyrelsen IF Metall Volvo Umeå

Hamnarbetarförbundet har utlyst strejk imorgon, onsdag den 6 mars. Samtliga medlemmar tas ut i strejk vilket kommer att påverka nästan samtliga hamnar i Sverige. Strejken är ett svar på den lockout som Svenska hamnar lagt på alla medlemmar i Hamnarbetarförbundet.


Attacker från företagen

APM Terminals i Göteborg, ökända för sin antifackliga inställning, startade angreppen mot Hamnarbetarförbundet när företaget beslutade att från och med den 1 januari 2016 inte längre föra fackliga förhandlingar med Hamnarbetarförbundet, trots att de representerar majoriteten av hamnarbetarna på arbetsplatsen.

Företagets försök att begränsa den fackliga styrkan har sedan avlöst varandra. Omfattande lockouter, förhindra skyddsombud att verka mm har sedan utvecklat sig till en landsomfattande hamnkonflikt.

Den senaste attacken från Sveriges hamnar omfattar samtliga medlemmar i Hamnarbetarförbundet, i alla hamnar, från 6 mars till 31 juli. Då lockoutar man hamnarbetarna  på deras lediga dagar. De dagarna ska hamnarbetarna inte få betalt för.

Om man jobbar en vanlig arbetsvecka och är ledig på helgen förlorar man två sjundedelar av sin lön med den här typen av lockout. Hamnarbetarna jobbar långa arbetspass, skift och helg, vilket gör att man kan förlora upp till hälften av sin lön trots att man arbetar full tid.


Svaret blir strejk

Det givna svaret från Hamnarbetarförbundet är då en fullskalig strejk i samtliga hamnar för att försvara sina villkor, och kravet att få ett likalydande kollektivavtal som Transport har.


Omöjligt?

Sedan 1972 då hamnarbetarförbundet bildades har LO-förbundet Transport och Hamnarbetarförbundet ”samexisterat” i de svenska hamnarna. Denna samexistens har rått i snart 50 år.

Argumentet från Sveriges hamnar har varit att man inte kan ha likalydande kollektivavtal med Transport och Hamnarbetarförbundet. ”Det är inte enligt den svenska modellen.” Inom svensk fackföreningsrörelse finns den praktiken på ett flertal områden.  Inom industrin har  t ex Unionen, Ledarna och Akademikerna ett likalydande avtal med samma rättigheter att representera och försvara sina medlemmar.

Sveriges Hamnars agerande är ett angrepp på fackföreningsrörelsen och rätten till kollektivavtal. Om man lyckas krossa Hamnarbetarförbundet kommer andra företag att få ”blodad tand” och risken för angrepp på andra fackföreningar och medlemmarnas villkor är överhängande.

Attacken från Sveriges Hamnar måste få ett slut.

  • Dra tillbaka lockouten!
  • Åter till förhandlingsbordet!