BONUS 2018 KLAR

Nu kan du se utfallet av bonusen 2018 på din sida på Benify. Enligt uppgifterna där så blir utfallet 5,17 %, vilket innebär c:a 20.000 kronor för en som arbetat heltid med en snittlön för Volvoarbetare på fabriken. På benify så framgår det att bonusen preliminärt utbetalas på aprillönen.

På benify väljer du Mina förmåner/Volvoförmåner/Bolagsbonus. Klicka sedan på Helårsutfall 2017 så kommer 2018 års uppgifter fram.