Gratifikation 10 000 kr

En överenskommelse har träffats mellan parterna om en engångsutbetalning på 10 000 kr för Volvoanställda i Sverige. Gratifikationen är ett direkt resultat av att IF Metall fört fram kravet och genomfört förhandlingar i frågan. Gratifikationen är en uppskattning för insatserna det mycket goda resultat som bolaget gjorde under 2018.

Stark resultat
När det började stå klart att AB Volvo skulle göra ett mycket starkt resultat för helåret 2018 förde IF Metall fram kravet att det borde resultera i en generell uppskattning till alla som bidraget tilldetta. De bonussystem som redan finns inom bolaget har olika konstruktion och ger olika utfall. En gratifikation skulle vara lika för alla inom bolaget.

Förhandling
I de efterföljande förhandlingarna mellan IF Metall och företaget fastställdes en engångsbetalning på 10 000 kr till alla anställda i Sverige, arbetare som tjänstemän.

Regelverk
För att erhålla full gratifikation ska man ha varit anställd någon gång under 2018 och fortfarande anställd vid dagen för bolagsstämma i april.

Frånvaro kan reducera beloppet. Om den ackumulerade frånvaron överstiger 30 dagar avräknas 1/12 av beloppet. Om det överstiger 60 dagar två tolftedelar, osv.

Inte en bonus
Engångsutbetalning av det här slaget omfattas inte av bemanningsavtalets regler. Det innebär att Adeccoanställda inte kommer att få någon del av gratifikationen.

Utbetalning i maj.
Gratifikationen kommer att utbetalas på majlönen.