Bonus, gratifikation och vinstdelning 2018

För Volvoanställda blev 2018 det bästa året någonsin för ersättningar utanför lönen. Summerar vi de olika delarna överstiger summan 40 000 kr.

Bonus på 5,17 % och en gratifikation på 10 000 kronor blir tillsammans en summa i närheten av 30 000 kr. Utbetalning av dessa pengar sker under april och maj.

Det ekonomiska resultatet under 2018 innebär också att 450 miljoner kr avsätts till vinstandelssystemet. Hur stor den individuella andelen blir är oklart, men en full andel brukar landa mellan 10 – 12 000 kr. Utskiftning av andelen sker om fem år.

Scania-arbetarnas vinstandelar brukar väcka diskussuon och känslor. De senaste 20 åren har snittet på Scaniabonusen varit ca 20 000 kr/år. När det blev känt att deras resultatbonus för 2018 blev rekordhöga 40 435 kr uppmärksammades det av många Volvoarbetare. Ser vi enskilt för 2018 är utfallet bättre för en Volvoarbetare i Umeå.