Medlemsaktivitet i maj

IF Metall kommer att genomföra en medlemsaktivitet under maj månad för att påminna om vikten att rösta i EU-valet. Samtidigt med detta kommer klubben att ha ett rådslag med alla medlemmar kring några viktiga lokala fackliga frågor.

Respektive gruppstyrelse kommer att genomföra en uppsökande verksamhet under maj. Det kan ske i olika former, namninsamling, möten i fikarutorna, samtal en och en, en enkel enkät. Mer information kommer att komma kring detta.

En av punkterna är vikten av att rösta i EU valet 26 maj. Motiven för detta finns i en annan artikel i detta Trycket.

En annan punkt är att pejla läget i några viktiga lokala fackliga frågor. Det kommer att handla om fredagsfrågan, anställningar och flexibilitet. Styrkan när man förhandlar är att veta med vilket mandat man går in i förhandlingsrummet. Om klubbens förhandlingskommitté vet vad medlemmarna tycker och tänker i viktiga fackliga frågor kommer också resultatet att bli bättre. I en demokratisk medlemsorganisation ska det fungera så.

Under vecka 20 och 21 kommer detta att pågå. Vi hoppas på stort deltagande

Ett omdöme om: “Medlemsaktivitet i maj

  1. Fredagsfrågan? vecka 20 eller 21? kommer det någon med en blankett så man kan rösta?

Kommentarer stängda.