Och nu är det semester! (men inte för alla)

Som vanligt har det varit produktionsdramatik veckorna före semestern, med övertid, specialavtal, tidiga mornar och sena kvällar, hög puls och en hel del adrenalinpåslag.

Men det gick. Även om det kostat på. Det blir en väl förtjänat semester.

Arbete under semestern
Ett hundratal kommer att arbeta under semesterstängningen. Några gör det på eget initiativ, väl medvetna om att det då inte finns något skäl för extrabetalning.

De flesta gör en eller flera arbetsveckor under semesterstängningen eftersom företaget har behov att arbete ska utföras. Klubben har uppfattningen att vid tillfälliga och korta avsteg från ordinarie arbetstidsschema ska betalning, även OB-ersättning, ske som vanligt. Företaget har meddelat att ingen OB-ersättning kommer att betalas. Klubben kommer att följa upp frågan efter semestern. 

Det borde inte heller vara någon diskussion kring extra betalning när man under dessa omständigheter inte får fyra veckors sammanhängande semester. Men det är det. Det är inte omöjligt att det fortfarande finns oklarheter kring detta.

Det är dock frågor som går att lösa i efterhand. Om något blivit fel får det rättas till.  Det får inte förstöra semesterhumöret.  Det är världsliga saker, som Karlsson på taket sa.

IF Metallklubben vill med detta önska alla medlemmar, och alla övriga på företaget, en trevlig och skön semester.