Årsarbetstid 2020

Parterna har förhandlat om årsarbetstiden 2020. Förhandlingarna berör semesterns förläggning och eventuella klämdagar. Ingen överenskommelse kunde träffas kring detta. 

Få klämdagar 2020
Nästa år innehåller egentligen endast en naturlig klämdag: fredag efter Kristi Himmelfärdsdag. Dessutom finns ytterligare två ”möjliga” tillfällen till torsdag/fredag 2-3 januari och 28-30 december.

2-3 januari
Företaget lade vid ett första tillfälle ett förslag på inarbetning som de sedan drog tillbaka. Det innebar att inarbetning inte är aktuell dessa dagar.

22 maj
Fredag efter Kristi Himmelfärdsdag var prioritet för klubben. Företaget avvisade dock bestämt att den skulle kunna inarbetas.

28-30 december
Företaget hade ett önskemål om att inarbeta måndag – onsdag mellan jul och nyår. Klubben konstaterar att med inarbetning av tre heldagar finns det skift som inte får någon ATK-insättning kvar. Av den anledningen sa klubbstyrelsen nej till en kollektiv inarbetning av dessa dagar.

Däremot finns det alltid möjlighet att erbjuda ledighet om det inte ska ske någon produktion i mellandagarna. Erfarenheten av detta är att en stor majoritet tar ledighet ur egen kompbank.

Semesterförläggning
Klubben menar att en överenskommelse ska innebära att det är huvudsemester vecka 29-32, men att det givetvis kan ske annan semesterförläggning om behov finns av detta. Så har överenskommelsen om semesterförläggning sett ut de senaste årtiondena, förutom förra året.

Företaget kan bara tänka sig en semesteröverenskommelse som inne-bär att semesterperioden sträcker sig mellan vecka 25 till 35.

Ingen överenskommelse om semesterförläggning kunde därför nås. Det innebär att företaget ska försöka komma överens om semesterförläggning för varje enskild anställd. Företaget har planerat för ett produktionsstopp vecka 29-32.