KLUBBMÖTE TORSDAG 5/12

Kom på medlemsmöten!
Möten sker på betald arbetstid, bjuds på kaffe och bulle!
Även Adecco-anställda medlemmar välkomna.

Torsdag 5 december klockan 14:30 — 15:30  kommer klubbmöten att hållas, både i matsal Blå dörren UEA och Matsal Harmoni UB . För tvåskiftare kommer alltså mötena att ligga efter arbetstidens slut. Det innebär övertidsersättning för alla som deltar utanför ordinarie arbetstid. För medlemmar som har arbetstid när mötena sker så kan man begära ledigt för mötet. 

Även nästa vecka tisdag 10 december klockan 14:30 — 15:30 sker motsvarande möten för motskift.

Ur innehållet:

  • Dags för Volvo att anställa.
  • Medlemsomröstning om skiften på fredagar.
  • Lagen om anställningsskydd under stark press.
  • Nytt från förhandlingar