STOPP och START JUL/NYÅR

De här arbetstiderna gäller under jul- och nyårshelgerna. 

23, 27 och 30 december är inarbetade för alla.

Så här ser stopptiderna ut inför jul.

Dagtid, två-skift, tre-skift och stående för- och eftermiddagsskift:
Slutar vid normal stopptid fredag 20 december.

För 4-skiften gäller följande:
Alla skift slutar normal stopptid fredag 20/12 eller söndag 22/12.
Lördag 28/12 och söndag 29/12 normal arbetstid för helg.

Så här startar arbetstiden efter nyår.

Dagtid, två-skift, stående för- och eftermiddagsskift: 
Normal starttid torsdag 2 januari.

3-skift: Nattskift normal starttid natt mot torsdag 2 januari.

4-skift: UH måleri torsdag 2 januari 05:48
             UH preshall torsdag 2 januari 05:54
             Förbehandling måleri torsdag 2 januari 06:00
             Produktion presshall torsdag 2 januari 6:54