Nomineringsmöte 22 januari

Onsdag 22 januari klockan 14:00 — 14:30 sker Verkstadsklubbens nomineringsmöte i Aulan UEA. Alla medlemmar har då möjlighet att föreslå namn till klubbstyrelse och andra uppdrag i klubben.

För att närvara på mötet måste du begära ledigt av PL om du har arbetstid.

I TRYCKET finns redovisat valberedningens förslag som redovisas på nomineringsmötet.