ÅRSMÖTEN GRUPPSTYRELSER

Onsdag 29 januari och torsdag 30 januari kommer gruppstyrelserna att hålla sina årsmöten. Här hittar du information om var och när möten sker.

Gruppstyrelse KAROSS. Möten sker utanför arbetstid med betald övertid.
Onsdag 29 januari. 13:30 — 14:30 och 14:30 — 15:30. Matsal HARMONI.

Gruppstyrelse MÅLERI. Möten sker utanför arbetstid med betald övertid.
Onsdag 29 januari. 13:30 — 14:30 och 14:30 — 15:30. Matsal BLÅ DÖRREN.

Gruppstyrelse LOGISTIK. Möten sker utanför arbetstid med betald övertid.
Onsdag 29 januari. 13:30 — 14:30 och 14:30 — 15:30. AULAN UEA.

Gruppstyrelse UNDERHÅLL. Möten sker på arbetstid. Begär ledigt av PL.
Torsdag 30 januari. 14:00 — 15:00 AULAN UEA.